Behandlingar

 • Hem
 • Behandlingar

Kontaktinformation


Undersökning

Den årliga undersökningen hos oss syftar till att så tidigt som möjligt upptäcka problem eller sjukdomar i tänderna och munnen.

Läs mer

Hygienistbehandling/ profylaxbehandling

Vi hjälper dig med hur du ska ta hand om just din mun, hur du håller rent på bästa möjliga sätt och vilka produkter som passar just för dig.

Läs mer

Implantat

Vi kan erbjuda våra patienter modern implantatburen protetisk tandvård. De vanligaste orsakerna till tandförluster är tandlossningssjukdomar

Läs mer

Tandblekning

Ett säkert och smidigt sätt att bleka tänderna utan att de tar skada.

Läs mer

Information om landstingets tandvårdsstöd

Utförlig information finns på www.ltdalarna.se

Nödvändig tandvård (stort omvårdnadsbehov)

Vem har rätt till nödvändig tandvård?

Om kommunen bedömer att man har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård får man ett erbjudande om munhälsobedömning. Man får också ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till samma avgift som sjukvård. Källa: 1177.se

Vem ska du vända dig till?

Du som bor i särskilt boende eller gruppboende kontaktar boendets enhetschef. Du som bor i eget hem med hjälp av hemtjänst vänder dig till biståndshandläggaren eller hemtjänstens enhetschef. Du som bor i eget hem med hjälp enbart av anhöriga vänder dig till distriktssköterska på vårdcentral. Du som har LSS-insatser kontaktar LSS-handläggaren. Du som har psykisk sjukdom vänder dig till läkare eller sjuksköterska på psykiatrisk mottagning.

Om du uppfyller kraven för tandvårdsstöd får du ett gult tandvårdskort som visar att du har rätt till N-tandvårdsstöd.

Behandling på tandklinik

Visa tandvårdskortet på tandkliniken. Visa också ditt Högkostnadskort  –sjukvård, så får du Frikort när du kommit upp i 1100 kr.  Du får då viss tandvård till samma avgift som i hälso- och sjukvården. Vi kan berätta mera om vad som ingår i N-tandvård.

 

F-tandvård (långvarig sjukdom och funktionshinder)

Gäller dig som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling p g a långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Följande sjukdomar och funktionshinder kan ge rätt till F-tandvård:

 • Svår psykisk funktionsnedsättning
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros, MS
 • Cerebral pares, CP
 • Reumatoid artrit, RA
 • Systemisk lupus erythematosus, SLE
 • Sklerodermi
 • Amyotrofisk lateralskleros, ALS
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Stroke, symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärtinfarkt eller hjärnblödning
 • Sällsynt diagnos

 

Vem ska du vända dig till?

Du ber din läkare att skriva ett intyg. En särskild blankett ska användas. Den utfärdas av Socialstyrelsen. Läkarintyget ska lämnas till Beställarenheten för tandvård. Om du uppfyller kraven för tandvårdsstöd så får du ett blått tandvårdskort som visar att du har rätt till F-tandvårdsstöd.

Behandling på tandklinik

Visa tandvårdskortet på tandkliniken. Visa också ditt Högkostnadskort  –sjukvård, så får du Frikort när du kommit upp i 1100 kr. Du får då viss tandvård till samma avgift som i hälso- och sjukvården. Vi kan berätta mera om vad som ingår i F-tandvård.

 

S-tandvård (kortvarig sjukdomsbehandling)

 

Ibland kan tandvård vara en viktig del av en sjukdomsbehandling. Landstingets tandvårdsstöd täcker kostnaderna för tandvård som har direkt samband med vissa sjukdomstillstånd. Detta kallas S-tandvård och då får du viss tandvård till samma avgift som i hälso- och sjukvården. Man kan ha rätt till S-tandvård vid:

 • Medfödd missbildning i käkområdet
 • Defekt i käkområde eller ansikte p g a sjukdom
 • Tandskada som följd av epileptiskt anfall
 • Vissa allvarliga sjukdomsbehandlingar
 • Utredning vid långvariga, svåra smärttillstånd
 • Behandling vid sömnapné
 • Extrem tandvårdsrädsla
 • Utbyte av fyllningsmaterial i vissa fall
 • Frätskador på tänderna efter reflux- eller ätstörningssjukdom

Din läkare bedömer om tandvård måste ingå i sjukvårdsbehandlingen och remitterar dig i så fall till tandläkare. I vissa fall är det specialist-tandläkare som ställer diagnos och planerar tandbehandlingen. Vi kan berätta mera om vad som ingår i S-tandvården.

Om du vill ha mer tandvård än vad stöden S-, F- eller N-tandvård täcker, så måste du betala vanlig tandvårdstaxa. Då får du de förmåner som ingår i Försäkringskassans tandvårdsstöd.

Frikort

Reglerna för frikort är desamma som inom sjukvården. Har du inget högkostnadskort får du ett av oss vid första besöket. Du får en stämpel för varje besök när du betalar sjukvårdsavgift. Besök som inte blivit stämplat i högkostnadskortet, kan stämplas i efterhand mot uppvisande av kvitto eller faktura. Frikort utfärdas när högkostnadstaket på 1100 kr uppnås. Frikortet gäller från den dag högkostnadstaket uppnås till den dag då det gått 12 månader sedan den äldsta giltiga stämpeln i högkostnadskortet alt. äldsta uppvisade kvittos datum. Frikortsperioden är alltid mindre än 1 år. Du ska själv bevaka högkostnadsgränsen. Frikortet gäller i hela Sverige.

Försäkringskassans tandvårdsstöd

Utförlig information finns på www.forsakringskassan.se

 

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Gäller fr o m 1 juli det år du fyller 21 år.

ATB dras av direkt vid betalningen eller på räkningen. Man får spara ATB i 2 år, sedan försvinner det om man inte utnyttjat sitt ATB.

Åldersgrupp:                                        Bidragsbelopp:

20-29 år                                                 300 kr per år

30-74 år                                                 150 kr per år

Från 75 år                                              300 kr per år

 

Högkostnadsskydd

Om du behöver göra större arbeten träder dessutom ett högkostnadsskydd in. Högkostnadsskyddet är uträknat på en statligt fastställd prislista (referensprislista).

Arbetskostnad:                                   Din andel:

3001-15000 kr                                     50% av kostnaden

Arbete över 15000 kr                        15% av kostnaden

Din tandläkares prislista kan avvika från referensprislistan. Tandläkaren förklarar mera om din behandlingskostnad.

Högkostnadsskyddet regleras direkt vid betalning eller på räkningen.

 

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Förutom ATB och högkostnadsskydd kan du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa även få STB. Följande sjukdomar och funktionsnedsättningar kan ge rätt till STB:

 • Muntorrhet p.g.a. långvarig medicinering
 • Muntorrhet p.g.a. strålbehandling mot huvud eller hals
 • Sjögrens syndrom
 • KOL om syrgas eller näringsdryck är ordinerad
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös kolit
 • Chrons sjukdom
 • Tarmsvikt om nutritions- eller vätskebehandling är ordinerad
 • Frätskador p.g.a. ätstörning eller refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosuppression p.g.a. läkemedelsbehandling
 • Efter organtransplantation

 

Du ber din läkare att skriva ett intyg. En särskild blankett ska användas. Den är utfärdad av Socialstyrelsen. Läkarintyget ska lämnas till din tandläkare eller tandhygienist.

STB är ett bidrag på 600 kr per halvår. Det gäller enbart undersökning och förebyggande åtgärder. STB dras av direkt vid betalning eller på räkningen. STB får inte sparas. Det måste utnyttjas under pågående halvår.